pSPL3 Sequence

Plasmid pSPL3 from the New Exon Trapping System. It is designed to search genomic DNA for potential exon sequences. This sequence has not been confirmed by sequence analysis. It was assembled from the known sequence of fragments used to construct the vector.

CTGTGGAATG TGTGTCAGTT AGGGTGTGGA AAGTCCCCAG GCTCCCCAGC AGGCAGAAGT   60
ATGCAAAGCA TGCATCTCAA TTAGTCAGCA ACCAGGTGTG GAAAGTCCCC AGGCTCCCCA  120
GCAGGCAGAA GTATGCAAAG CATGCATCTC AATTAGTCAG CAACCATAGT CCCGCCCCTA  180
ACTCCGCCCA TCCCGCCCCT AACTCCGCCC AGTTCCGCCC ATTCTCCGCC CCATGGCTGA  240
CTAATTTTTT TTATTTATGC AGAGGCCGAG GCCGCCTCGG CCTCTGAGCT ATTCCAGAAG  300
TAGTGAGGAG GCTTTTTTGG AGGCCTAGGC TTTTGCAAAA AGCTTGGACT GTGTTTACTT  360
GCAATCCCCC AAAACAGACA GAATGGTGCA TCTGTCCAGT GAGGAGAAGT CTGCGGTCAC  420
TGCCCTGTGG GGCAAGGTGA ATGTGGAAGA AGTTGGTGGT GAGGCCCTGG GCAGGCTGCT  480
GGTTGTCTAC CCATGGACCC AGAGGTTCTT CGAGTCCTTT GGGGACCTGT CCTCTGCAAA  540
TGCTGTTATG AACAATCCTA AGGTGAAGGC TCATGGCAAG AAGGTGCTGG CTGCCTTCAG  600
TGAGGGTCTG AGTCACCTGG ACAACCTCAA AGGCACCTTT GCTAAGCTGA GTGAACTGCA  660
CTGTGACAAG CTGCACGTGC TCTAGAGTCG ACCCAGCAGT AAGTAATACA TGTAATGCAA  720
CCTATACAAA TAGCAATAGT AGCATTAGTA GTAGCAATAA TAATAGCAAT AGTTGTGTGG  780
TCCATAGTAA TCATAGAATA TAGGAAAATA TTAAGACAAA GAAAAATAGA CAGGTTAATT  840
GATAGACTAA TAGAAAGAGC AGAAGACAGT GGCAATGAGA GTGAAGGAGA AATATCAGCA  900
CTTGTGGAGA TGGGGGTGGA GATGGGGCAC CATGCTCCTT GGGATGTTGA TGATCTGTAG  960
TGCTACAGAA AAATTGTGGG TCACAGTCTA TTATGGGGTA CGGGATCACC AGAATTCTGG 1020
AGCTCGAGCG GCCGCTGCAG GATCCCAGAT ATCTGGTGAT CCCGTACCTG TGTGGAAGGA 1080
AGCAACCACC ACTCTATTTT GTGCATCAGA TGCTAAAGCA TATGATACAG AGGTACATAA 1140
TGTTTGGGCC ACACATGCCG GTGTACCCAC AGACCCCAAC CCACAAGAAG TAGTATTGGT 1200
AAATGTGACA GAAAATTTTA ACATGTGGAA AAATGACATG GTAGAACAGA TGCATGAGGA 1260
TATAATCAGT TTATGGGATC AAAGCCTAAA GCCATGTGTA AAATTAACCC CACTCTGTGT 1320
TAGTTTAAAG TGCACTGATT TGAAGAATGA TACTAATACC AATAGTAGTA GCGGGAGAAT 1380
GATAATGGAG AAAGGAGAGA TAAAAAACTG CTCTTTCAAT ATCAGCACAA GCATAAGAGG 1440
TAAGGTGCAG AAAGAATATG CATTTTTTTA TAAACTTGAT ATAATACCAA TAGATAATGA 1500
TACTACCAGC TATACGTTGA CAAGTTGTAA CACCTCAGTC ATTACACAGG CCTGTCCAAA 1560
GGTATCCTTT GAGCCAATTC CCATACATTA TTGTGCCCCG GCTGGTTTTG CGATTCTAAA 1620
ATGTAATAAT AAGACGTTCA ATGGAACAGG ACCATGTACA AATGTCAGCA CAGTACAATG 1680
TACACATGGA ATTAGGCCAG TAGTATCAAC TCAACTGCTG TTAAATGGCA GTCTAGCAGA 1740
AGAAGAGGTA GTAATTAGAT CTGTCAATTT CACGGACAAT GCTAAAACCA TAATAGTACA 1800
GCTGAACACA TCTGTAGAAA TTAATTGTAC AAGACCCAAC AACAATACAA GAAAAAAAAT 1860
CCGTATCCAG AGGGGACCAG GGAGAGCATT TGTTACAATA GGAAAAATAG GAAATATGAG 1920
ACAAGCACAT TGTAACATTA GTAGAGCAAA ATGGAATGCC ACTTTAAAAC AGATAGCTAG 1980
CAAATTAAGA GAACAATTTG GAAATAATAA AACAATAATC TTTAAGCAAT CCTCAGGAGG 2040
GGACCCAGAA ATTGTAACGC ACAGTTTTAA TTGTGGAGGG GAATTTTTCT ACTGTAATTC 2100
AACACAACTG TTTAATAGTA CTTGGTTTAA TAGTACTTGG AGTACTGAAG GGTCAAATAA 2160
CACTGAAGGA AGTGACACAA TCACACTCCC ATGCAGAATA AAACAATTTA TAAACATGTG 2220
GCAGGAAGTA GGAAAAGCAA TGTATGCCCC TCCCATCAGC GGACAAATTA GATGTTCATC 2280
AAATATTACA GGGCTGCTAT TAACAAGAGA TGGTGGTAAT AACAACAATG GGTCCGAGAT 2340
CTTCAGACCT GGAGGAGGAG ATATGAGGGA CAATTGGAGA AGTGAATTAT ATAAATATAA 2400
AGTAGTAAAA ATTGAACCAT TAGGAGTAGC ACCCACCAAG GCAAAGAGAA GAGTGGTGCA 2460
GAGAGAAAAA AGAGCAGTGG GAATAGGAGC TTTGTTCCTT GGGTTCTTGG GAGCAGCAGG 2520
AAGCACTATG GGCGCAGCGT CAATGACGCT GACGGTACAG GCCAGACAAT TATTGTCTGG 2580
TATAGTGCAG CAGCAGAACA ATTTGCTGAG GGCTATTGAG GCGCAACAGC ATCTGTTGCA 2640
ACTCACAGTC TGGGGCATCA AGCAGCTCCA GGCAAGAATC CTGGCTGTGG AAAGATACCT 2700
AAAGGATCAA CAGCTCCTGG GGATTTGGGG TTGCTCTGGA AAACTACTTT GCACCACTGC 2760
TGTGCCTTGG AATGCTAGTT GGAGTAATAA ATCTCTGGAA CAGATTTGGA ATCACACGAC 2820
GTGGATGGAG TGGGACAGAG AAATTAACAA TTACACAAGC TTAATACACT CCTTAATTGA 2880
AGAATCGCAA AACCAGCAAG AAAAGAATGA ACAAGAATTA TTGGAATTAG ATAAATGGGC 2940
AAGTTTGTGG AATTGGTTTA ACATAACAAA TTGGCTGTGG TATATAAAAT TATTCATAAT 3000
GATAGTAGGA GGCTTGGTAG GTTTAAGAAT AGTTTTTGCT GTACTTTCTG TAGTGAATAG 3060
AGTTAGGCAG GGATATTCAC CATTATCGTT TCAGACCTGG AGATCTCCCG AGGGGACCCG 3120
ACAGGCCCGA AGGAATAGAA GAAGAAGGTG GAGAGAGAGA CAGAGACAGA TCCATTTCGA 3180
CCAATTCACT CCTCAGGTGC AGGCTGCCTA TCAGAAGGTG GTGGCTGGTG TGGCCAATGC 3240
CCTGGCTCAC AAATACCACT GAGATCCAGA CATGATAAGA TACATTGATG AGTTTGGACA 3300
AACCACAACT AGAATGCAGT GAAAAAAATG CTTTATTTGT GAAATTTGTG ATGCTATTGC 3360
TTTATTTGTA ACCATTATAA GCTGCAATAA ACAAGTTAAC AACAACAATT GCATTCATTT 3420
TATGTTTCAG GTTCAGGGGG AGGTGTGGGA GGTTTTTTAA AGCAAGTAAA ACCTCTACAA 3480
ATGTGGTATG GCTGATTATG ATCCCCAGGA AGCTCCTCTG TGTCCTCATA AACCCTAACC 3540
TCCTCTACTT GAGAGGACAT TCCAATCATA GGCTGCCCAT CCACCCTCTG TGTCCTCCTG 3600
TTAATTAGGT CACTTAACAA AAAGGAAATT GGGTAGGGGT TTTTCACAGA CCGCTTTCTA 3660
AGGGTAATTT TAAAATATCT GGGAAGTCCC TTCCACTGCT GTGTTCCAGA AGTGTTGGTA 3720
AACAGCCCAC AAATGTCAAC AGCAGAAACA TACAAGCTGT CAGCTTTGCA CAAGGGCCCA 3780
ACACCCTGCT CATCAAGAAG CACTGTGGTT GCTGTGTTAG TAATGTGCAA AACAGGAGGC 3840
ACATTTTCCC CACCTGTGTA GGTTCCAAAA TATCTAGTGT TTTCATTTTT ACTTGGATCA 3900
GGAACCCAGC ACTCCACTGG ATAAGCATTA TCCTTATCCA AAACAGCCTT GTGGTCAGTG 3960
TTCATCTGCT GACTGTCAAC TGTAGCATTT TTTGGGGTTA CAGTTTGAGC AGGATATTTG 4020
GTCCTGTAGT TTGCTAACAC ACCCCAGGTG GCACTTTTCG GGGAAATGTG CGCGGAACCC 4080
CTATTTGTTT ATTTTTCTAA ATACATTCAA ATATGTATCC GCTCATGAGA CAATAACCCT 4140
GATAAATGCT TCAATAATAT TGAAAAAGGA AGAGTATGAG TATTCAACAT TTCCGTGTCG 4200
CCCTTATTCC CTTTTTTGCG GCATTTTGCC TTCCTGTTTT TGCTCACCCA GAAACGCTGG 4260
TGAAAGTAAA AGATGCTGAA GATCAGTTGG GTGCACGAGT GGGTTACATC GAACTGGATC 4320
TCAACAGCGG TAAGATCCTT GAGAGTTTTC GCCCCGAAGA ACGTTTTCCA ATGATGAGCA 4380
CTTTTAAAGT TCTGCTATGT GGCGCGGTAT TATCCCGTAT TGACGCCGGG CAAGAGCAAC 4440
TCGGTCGCCG CATACACTAT TCTCAGAATG ACTTGGTTGA GTACTCACCA GTCACAGAAA 4500
AGCATCTTAC GGATGGCATG ACAGTAAGAG AATTATGCAG TGCTGCCATA ACCATGAGTG 4560
ATAACACTGC GGCCAACTTA CTTCTGACAA CGATCGGAGG ACCGAAGGAG CTAACCGCTT 4620
TTTTGCACAA CATGGGGGAT CATGTAACTC GCCTTGATCG TTGGGAACCG GAGCTGAATG 4680
AAGCCATACC AAACGACGAG CGTGACACCA CGATGCCTGT AGCAATGGCA ACAACGTTGC 4740
GCAAACTATT AACTGGCGAA CTACTTACTC TAGCTTCCCG GCAACAATTA ATAGACTGGA 4800
TGGAGGCGGA TAAAGTTGCA GGACCACTTC TGCGCTCGGC CCTTCCGGCT GGCTGGTTTA 4860
TTGCTGATAA ATCTGGAGCC GGTGAGCGTG GGTCTCGCGG TATCATTGCA GCACTGGGGC 4920
CAGATGGTAA GCCCTCCCGT ATCGTAGTTA TCTACACGAC GGGGAGTCAG GCAACTATGG 4980
ATGAACGAAA TAGACAGATC GCTGAGATAG GTGCCTCACT GATTAAGCAT TGGTAACTGT 5040
CAGACCAAGT TTACTCATAT ATACTTTAGA TTGATTTAAA ACTTCATTTT TAATTTAAAA 5100
GGATCTAGGT GAAGATCCTT TTTGATAATC TCATGACCAA AATCCTTAAC GGTGAGTTTT 5160
CGTTCCACTG AGCGTCAGAC CCCGTAGAAA AGATCAAAGG ATCTTCTTGA GATCCTTTTT 5220
TTCTGCGCGT AATCTGCTGC TTGCAAACAA AAAAACCACC GCTACCAGCG GTGGTTTGTT 5280
TGCCGGATCA AGAGCTACCA ACTCTTTTTC CGAAGGTAAC TGGCTTCAGC AGAGCGCAGA 5340
TACCAAATAC TGTCCTTCTA GTGTAGCCGT AGTTAGGCCA CCACTTCAAG AACTCTGTAG 5400
CACCGCCTAC ATACCTCGCT CTGCTAATCC TGTTACCAGT GGCTGCTGCC AGTGGCGATA 5460
AGTCGTGTCT TACCGGGTTG GACTCAAGAC GATAGTTACC GGATAAGGCG CAGCGGTCGG 5520
GCTGAACGGG GGGTTCGTGC ACACAGCCCA GCTTGGAGCG AACGACCTAC ACCGAACTGA 5580
GATACCTACA GCGCGAGCAT TGAGAAAGCG CCACGCTTCC CGAAGGGAGA AAGGCGGACA 5640
GGTATCCGGT AAGCGGCAGG GTCGGAACAG GAGAGCGCAC GAGGGAGCTT CCAGGGGGAA 5700
ACGCCTGGTA TCTTTATAGT CCTGTCGGGT TTCGCCACCT CTGACTTGAG CGTCGATTTT 5760
TGTGATGCTC GTCAGGGGGG CGGAGCCTAT GGAAAAACGC CAGCAACGCG GCCTTTTTAC 5820
GGTTCCTGGC CTTTTGCTGG CCTTTTGCTC ACATGTTCTT TCCTGCGTTA TCCCCTGATT 5880
CTGTGGATAA CCGTATTACC GCCTTTGAGT GAGCTGATAC CGCTCGCCGC AGCCGAACGA 5940
CCGAGCGCAG CGAGTCAGTG AGCGAGGAAG CGGAAGAGCG CCCAATACGC AAACCGCCTC 6000
TCCCCGCGCG TTGGCCGATT CATTAATGCA G                                 6031